Artsen pleiten voor participatie als middel tot genezing

In Medisch Contact van 8 december 2016 pleiten Lode Wigersma (vz NVAG) en Jurriaan Penders (vz NVAB) ervoor om werkloosheid en inactiviteit als ziekmakende factoren mee te wegen, ook bij vluchtelingen of mensen zonder verblijfsstatus. Artsen zouden moeten nagaan of ongedocumenteerde migranten met gezondheidsproblemen geholpen kunnen worden door…

Het bericht Artsen pleiten voor participatie als middel tot genezing verscheen eerst op Aan de Slag!.