Nieuwsbrief Vluchtelingen in de Knel juni 2017

Wanneer een vluchteling wordt afgewezen en ongedocumenteerd in Nederland verblijft leeft hij of zij in een onzekere situatie. Het ‘ongedocumenteerd zijn’ bepaalt veelal het leven en de keuzes die worden gemaakt. Onze cliënten proberen ondanks hun verblijfssituatie zo veel mogelijk betekenis te geven aan hun leven in Nederland. Lees in onze nieuwsbrief onder meer over