Nieuwsbrief Vluchtelingen in de Knel juni 2017

Wanneer een vluchteling wordt afgewezen en ongedocumenteerd in Nederland verblijft leeft hij of zij in een onzekere situatie. Het ‘ongedocumenteerd zijn’ bepaalt veelal het leven en de keuzes die worden gemaakt. Onze cliënten proberen ondanks hun verblijfssituatie zo veel mogelijk betekenis te geven aan hun leven in Nederland. Lees in onze nieuwsbrief onder meer over onze cliënten die vertellen over hun talent in sport, studie en muziek!

Ander goed nieuws: in de afgelopen drie maanden…
… kregen vier van onze cliënten alsnog een verblijfsvergunning;
… ondersteunden wij vier cliënten bij het doen van aangifte van onder meer mensenhandel en huiselijk geweld;
… hielpen wij één cliënt bij terugkeer naar zijn land van herkomst;
… en begeleidden wij één cliënt bij doormigratie naar België.

Powered by WPeMatico