Toegangelijkheid

Beoordeling van rechten Toegang tot het recht is gelijk aan die van een burger. Toegang tot het recht is gedeeltelijk beschikbaar. Geen toegang tot het recht. Een eenvoudig beoordelingssysteem is ontwikkeld om de toegang tot rechten in Nederland aan te geven op drie niveaus. De beoordeling vergelijkt de toegang en rechten van een burger in