Het CAK

Address: Prinses Beatrixlaan 7, The Hague, Netherlands, Phone: 0800 – 5028 (gratis) Email: Website:https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen

Ziekenhuiszorg

Kan ik naar een ziekenhuis? Ziekenhuiszorg is toegankelijk maar alleen als je een verwijzing van de huisarts hebt. Als je geen geld hebt, kies dan het ziekenhuis uit de lijst gecontracteerde ziekenhuizen van Het CAK. Voor spoedeisende zorg (Eerste Hulp) en zorg bij zwangerschap en geboorte kun je naar elk ziekenhuis. Je kunt ook naar een

Tandheelkunde

Kan ik een tandarts bezoeken? Je kunt naar elke tandarts. Maar tandzorg voor volwassenen moet je altijd zelf betalen. Alleen voor kinderen t/m 18 jaar kan de tandarts een deel van de kosten via Het CAK declareren. Organisaties Tandheelkunde

Apotheek/Medicatie

Hoe kan ik medicijnen krijgen? Als de huisarts een recept heeft meegegeven voor de apotheek kun je daar je medicijnen kopen. In principe moet je deze vooraf betalen, Als je dat niet kan, kun je naar de apotheek die door Het CAK is gecontracteerd. Je moet 5,- per medicijn zelf betalen. Als dat een probleem

Geestelijke gezondheid

Kan ik een psycholoog of een psychiater bezoeken? Als je last hebt van psychische problemen, bijvoorbeeld ernstige angsten of depressieve gevoelens, kun je hulp krijgen van een psycholoog of psychiater. Je hebt wel een verwijzing van de huisarts nodig. Als je geen geld hebt, kan de psycholoog een contract sluiten met Het CAK voor vergoeding

Besmettelijke ziekte

Besmettelijke ziekten De gemeentelijke GG&GD heeft speciale spreekuren voor bijzondere ziekten. Die zijn gratis. Het gaat om de volgende ziekten: Tuberculose, HIV, SOA’s. Organisaties Besmettelijke ziekte

Eerste hulp

Wat kan ik doen in noodsituaties? In urgente situaties, zoals een ongeluk of een levensbedreigende situatie: – bel 112 voor een ambulance (gratis) – of ga naar de Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Voor acute situaties kun je overdag ook je eigen huisarts bellen. Vertel aan de telefoon dat het acuut is. In de