Huurders rechten

Heb ik recht op huurbescherming? Als je legaal huurt, heb je recht op huurbescherming. Je hoeft niet persé een contract te hebben, maar je moet wel kunnen bewijzen dat je huurder bent, bijvoorbeeld door bewijzen van huurbetaling of door bewijzen dat je echt op het adres woonde. Huurbescherming betekent dat je kunt procederen tegen onredelijke

Huren

Mag ik woonruimte huren in Nederland? Ja, ook als je geen verblijfsvergunning hebt kun je in Nederland woonruimte huren. Je mag alleen niet een woning huren waar een huisvestingsvergunning voor nodig is. Dat geldt in enkele wijken in de grote steden. Als je een huurcontract hebt, is dat gewoon geldig. Waar vind ik woonruimte? Als

Asielzoekersopvang

Opvang in een AsielzoekersCentrum Deze Centra zijn toegankelijk voor asielzoekers tijdens de asielprocedure. Ze zijn ook toegankelijk voor mensen die ‘uitstel van vertrek op medische gronden’ (artikel 64) hebben gekregen. Uitstel van vertrek moet je aanvragen bij de IND. De IND geeft ‘uitstel van vertrek’ als je niet kunt reizen, of als er sprake is

Huurtoeslag

Heb ik recht op huurtoeslag? Huurtoeslag is voor mensen die hoge huur betalen terwijl ze lage inkomsten hebben. Mensen zonder verblijfsvergunning hebben geen recht op huurtoeslag. Maar ook alle andere mensen die op hetzelfde adres wonen verliezen hun recht op huurtoeslag als één van de bewoners zijn verblijfsvergunning verliest. Organisaties Huurtoeslag

Diensten

Kan ik zelf gas/licht/water aanvragen? De persoon die zelfstandig een woning huurt, kan zich ook bij het energiebedrijf en het kabelbedrijf inschrijven. Hierbij wordt geen identiteitsbewijs gevraagd, maar wel een bewijs van huur en een bankrekening. Organisaties Diensten

Noodopvang

Ik heb geen verblijfsvergunning en geen geld, waar kan ik naartoe? Als je geen verblijfsvergunning hebt, heb je meestal weinig geld en is het moeilijk om te overleven. In sommige situaties is het mogelijk om opvang te krijgen. Die situaties staan hieronder vermeld. LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) en BBB (Bed Bad Brood) Na het besluit

Vrouwenopvang

WMO: vrouwenopvang De vrouwenopvang moet vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk of seksueel geweld helpen. Ook vrouwen zonder verblijfsvergunning. In 2020 is de WMO gewijzigd en krijgt de vrouwenopvang de opvangkosten vergoed van ongedocumenteerde vrouwen die een verblijfsvergunning aanvragen als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld, of als slachtoffer van mensenhandel. Dat moet hen helpen