Terugkeer

Voor wie terugkeer naar land van herkomst overweegt… Vreemdelingen die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikken, lopen het risico op vreemdelingenbewaring en uitzetting. Na een negatieve beschikking bestaat normaal vier weken de tijd om vrijwillig Nederland (en Europa) te verlaten. Wie dat niet doet loopt het risico van vreemdelingendetentie en een ‘licht’ inreisverbod van twee

Maatschappelijk werk

Waar ik naartoe voor advies over mijn sociale situatie? De instellingen voor maatschappelijk werk staan open voor het geven van advies over bijvoorbeeld je recht op opvang in de daklozenopvang en dergelijke. Voor bepaalde doelgroepen is apart maatschappelijk werk georganiseerd. Klik op je stad voor de adressen. Organisaties Maatschappelijk werk

Huurders rechten

Heb ik recht op huurbescherming? Als je legaal huurt, heb je recht op huurbescherming. Je hoeft niet persé een contract te hebben, maar je moet wel kunnen bewijzen dat je huurder bent, bijvoorbeeld door bewijzen van huurbetaling of door bewijzen dat je echt op het adres woonde. Huurbescherming betekent dat je kunt procederen tegen onredelijke

Huren

Mag ik woonruimte huren in Nederland? Ja, ook als je geen verblijfsvergunning hebt kun je in Nederland woonruimte huren. Je mag alleen niet een woning huren waar een huisvestingsvergunning voor nodig is. Dat geldt in enkele wijken in de grote steden. Als je een huurcontract hebt, is dat gewoon geldig. Waar vind ik woonruimte? Als

School

Mag mijn kind naar school? Kinderen van 5 tot 18 jaar moeten naar school totdat ze een startkwalificatie (havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald. Oók als je kind geen verblijfsvergunning heeft, is het verplicht om naar school te gaan. Je kunt je kind  aanmelden bij elke school. Openbare scholen mogen niet

Hulp aan vreemdelingen

Is het helpen van migranten zonder verblijfsvergunning strafbaar? Hulp bij illegaal verblijf zonder winstoogmerk is niet strafbaar. Hulp bij illegale grensoverschrijding is altijd strafbaar volgens de Nederlandse wet, maar tijdens de onderhandelingen in de Tweede Kamer heeft de minister duidelijk gemaakt dat altijd rekening zal worden gehouden met humanitaire redenen. Als u onderdak geeft aan

Vreemdelingendetentie

Wanneer zal de politie mij opsluiten in vreemdelingendetentie? Als je geen verblijfsvergunning hebt, en de politie vermoedt dat je niet zelfstandig zult terugkeren, kun je in vreemdelingendetentie gezet worden. Vreemdelingendetentie geldt als ‘ultimum remedium’: een lichter middel kan toegepast worden als gedwongen vertrek niet mogelijk is, als een vaste woonplaats bekend is, als betrouwbare particulieren

Juridisch advies

Waar kan ik naartoe voor juridisch advies, bijvoorbeeld over arbeidsrecht en woonrecht? Iedereen heeft recht op juridische bijstand, ook mensen zonder verblijfsvergunning. Het Juridisch Loket helpt u met juridische vragen. Hoogopgeleide juristen geven gratis advies en informatie, op een vertrouwelijke manier. Voor moeilijkere kwesties, waar een advocaat voor nodig is, kunnen zij doorverwijzen naar een

Aanhouding

Wanneer mag de politie om mijn identiteitsbewijs vragen? De politie en andere ‘gezagsdragers’ mogen om een identiteitsbewijs vragen ‘indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun taak’. Een gezagsdrager is bijna iedereen die een controlerende taak heeft. Controles zijn gebruikelijk bij zwartrijden, illegale arbeid, voetbalwedstrijden. Als je geen identiteitsbewijs hebt, kan een ‘redelijk

Huiszoeking

Mag de politie ook zomaar mijn huis binnenkomen? Normaal heeft de politie voor het binnentreden van een woning of een kamer die als woonruimte dient, toestemming van de bewoners nodig, tenzij de politie een Machtiging tot Binnentreden heeft. Maar als er een ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’ is, mogen ambtenaren de woning ook zonder Machtiging

Arresteren

Wat gebeurt er als de politie denkt dat ik geen verblijfsvergunning heb? Als de politie jou controleert, en je kunt je identiteit of verblijfsvergunning niet aantonen, kan de politie je voor 6 uur vastzetten (uren in de nacht tellen niet mee). Deze tijd kan verlengd worden met 48 uur, als nader onderzoek nodig is. Hiervoor

Rijbewijs

Kan ik een rijbewijs krijgen? Voor het verkrijgen en verlengen van een rijbewijs is een identiteitsbewijs en een verblijfsvergunning nodig. Voor het vervangen van een zoekgeraakt rijbewijs hoeft dat niet.