Rights category Controle en detentie

Wanneer mag de politie om mijn identiteitsbewijs vragen?

De politie en andere ‘gezagsdragers’ mogen om een identiteitsbewijs vragen ‘indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun taak’. Een gezagsdrager is bijna iedereen die een controlerende taak heeft. Controles zijn gebruikelijk bij zwartrijden, illegale arbeid, voetbalwedstrijden.

Als je geen identiteitsbewijs hebt, kan een ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’ ontstaan. Dan mag de politie ook om een verblijfsvergunning vragen. Het feit dat iemand geen Nederlands spreekt of geen identiteitsbewijs bij zich heeft, is op zich onvoldoende voor een redelijk vermoeden van illegaal verblijf.