Rights category Opvang en onderdak

Opvang in een AsielzoekersCentrum

Deze Centra zijn toegankelijk voor asielzoekers tijdens de asielprocedure.

Ze zijn ook toegankelijk voor mensen die ‘uitstel van vertrek op medische gronden’ (artikel 64) hebben gekregen. Uitstel van vertrek moet je aanvragen bij de IND. De IND geeft ‘uitstel van vertrek’ als je niet kunt reizen, of als er sprake is van een ‘medische noodsituatie’ zodat ernstig letsel dreigt binnen 3 maanden nadat je bent teruggekeerd. ‘Uitstel van vertrek’ krijgen in elk geval zwangere vrouwen vanaf 6 weken voor de uitgetelde datum. Ook vreemdelingen met TBC krijgen ‘uitstel van vertrek’. Nadat de IND heeft besloten over dit ‘uitstel van vertrek’ kun je de COA vragen om opvang in het AZC.

Opvang in de GezinsLocatie

De GezinsLocatie (GLO) is een bijzonder asielzoekerscentrum. Hier kunnen alleen migranten zonder verblijfsvergunning met kinderen naar toe, die Nederland moeten verlaten en geen recht hebben om in een Asielzoekerscentrum te blijven.

Noodopvang

Sommige steden hebben speciale opvang voor afgewezen asielzoekers die eerder in hun stad verbleven en kwetsbaar zijn of nog verwikkeld zijn in juridische procedures met een kans op een verblijfsvergunning, of die actief bezig zijn met hun terugkeer.

Sinds 2018 wordt gesproken over een nationale regeling voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening). In 2019 zijn pilot LVVs gestart in vijf steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen.

Organisaties Asielzoekersopvang

Found 1 listing