Ik heb geen verblijfsvergunning, hoe kan ik overleven?

Als je geen verblijfsvergunning hebt, heb je geen recht op de meeste vormen van financiele bijstand. Er zijn een paar uitzonderingen, vooral voor gezinnen met kinderen of voor mensen die in een procedure zitten voor een verblijfsvergunning.

Bijstand

De Wet Werk en Bijstand sluit mensen zonder verblijfsvergunning uit van het recht op bijstand. Tijdens de procedure tegen intrekking van een verblijfsvergunning, blijft het recht op bijstand nog korte tijd behouden.

Rvb: Regeling Voorzieningen Bijzondere groepen Vreemdelingen

De Rvb is een regeling van het COA. Deze regeling biedt een uitkering en verzekering voor veel verschillende groepen vreemdelingen in procedure. De Rvb geldt voor:

  • (getuige)aangevers mensenhandel, gedurende de bedenktijd en in afwachting van de verblijfsvergunning.
  • gezinsherenigers/ gezinsvormers regulier, zolang zij rechtmatig verblijven in afwachting van het verlenen van de verblijfsvergunning
  • minderjarige kinderen, zolang zij rechtmatig verblijven in afwachting van het verlenen van de verblijfsvergunning

De Rvb moet je aanvragen binnen twee weken nadat het recht ontstaat. Download het juiste formulier van de website van het COA (zie adres hieronder).

Hulporganisaties

Sommige lokale hulporganisaties geven financiele steun aan mensen zonder verblijfsvergunning die geen andere middelen hebben. Vraag de organisatie in je stad.

Organisaties Financiele Bijstand