Rights category Controle en detentie

Is het helpen van migranten zonder verblijfsvergunning strafbaar?

Hulp bij illegaal verblijf zonder winstoogmerk is niet strafbaar. Hulp bij illegale grensoverschrijding is altijd strafbaar volgens de Nederlandse wet, maar tijdens de onderhandelingen in de Tweede Kamer heeft de minister duidelijk gemaakt dat altijd rekening zal worden gehouden met humanitaire redenen.
Als u onderdak geeft aan migranten zonder verblijfsvergunning, moet u dit formeel melden bij de politie. U kunt een boete krijgen als u dit niet meldt.