Rights category Controle en detentie

Waar kan ik naartoe voor juridisch advies, bijvoorbeeld over arbeidsrecht en woonrecht?

Iedereen heeft recht op juridische bijstand, ook mensen zonder verblijfsvergunning. Het Juridisch Loket helpt u met juridische vragen. Hoogopgeleide juristen geven gratis advies en informatie, op een vertrouwelijke manier.

Voor moeilijkere kwesties, waar een advocaat voor nodig is, kunnen zij doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Voor mensen zonder inkomen vraagt de advocaat meestal een lage eigen bijdrage. Met een verwijzing van het Juridisch Loket (diagnosedocument) is de hulp van de advocaat nog goedkoper. Wel is een verklaring over het inkomen nodig.

In sommige steden kunt u ook bij de Rechtswinkel terecht.

Waar kan ik naartoe voor advies over mogelijkheden voor een verblijfsvergunning?

Hulporganisaties voor mensen zonder verblijfsvergunning hebben zelf veel juridische kennis. Zie hieronder voor hun adresgegevens.

Je kunt ook direkt naar een gespecialiseerde advocaat gaan voor advies. Daarvoor geldt hetzelfde als bij ander juridisch advies: voor mensen zonder inkomen vraagt de advocaat meestal een lage eigen bijdrage. Met een verwijzing van het Juridisch Loket (diagnosedocument) is de hulp van de advocaat nog goedkoper. Wel is een verklaring over het inkomen nodig.

Hoe krijg ik een lagere bijdrage voor de advocaat?

Dit wordt beslist door de Raad voor Rechtsbijstand, als je gebruik hebt gemaakt van de dienstverlening van het Juridisch Loket of een advocaat.  De Raad voor Rechtsbijstand controleert het inkomen. Als je geen (vast) inkomen hebt, of helemaal geen geld, is het verstandig bij je aanvraag een uitleg te doen hoe je dan in je levensonderhoud voorziet. Als je samenwoont met een partner, telt ook het inkomen van de partner mee.