Kinderbijslag en kindgebonden budget

Kinderbijslag is een bijdrage in de verzorging van een kind, en wordt dus uitgekeerd aan de verzorger. Het kind hoeft zelf geen verblijfsvergunning te hebben, maar de aanvrager en verzorgers wel.

Kinderbijslag vraag je aan bij de Sociale VerzekeringsBank. Kindgebonden budget wordt uitgekeerd door de belastingdienst. De Sociale VerzekeringsBank informeert de Belastingdienst als de ouder kinderbijslag aanvraagt.

Als een persoon zonder verblijfsvergunning is ingeschreven op hetzelfde adres als de aanvrager van de kinderbijslag, heeft de aanvrager geen recht op kinderbijslag. Wel kan in dat geval extra bijstand voor de verzorging van het kind gevraagd worden, ter vervanging van de Alleenstaande Ouder Kop.

Organisaties Kinderbijslag

Found 4 listings