Ik heb geen verblijfsvergunning en geen geld, waar kan ik naartoe?

Als je geen verblijfsvergunning hebt, heb je meestal weinig geld en is het moeilijk om te overleven. In sommige situaties is het mogelijk om opvang te krijgen. Die situaties staan hieronder vermeld.

LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) en BBB (Bed Bad Brood)

Na het besluit van het Europees Comité voor Sociale Rechten in 2014 hebben sommige gemeenten speciale nachtopvang opgezet voor mensen zonder verblijfsvergunning die in de stad woonden, de zogenaamde Bed-Bad-Brood opvang. In 2018 startte de nationale overheid samen met lokale overheden een nationale pilot in vijf steden om begeleiding en onderdak te bieden aan een geselecteerde groep mensen zonder verblijfsvergunning. Het doel is om duurzame oplossingen te vinden voor de betrokkenen. Deze LVV’s bestaan ​​momenteel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Om gebruik te maken van dit aanbod, moet u zich melden bij de lokale Loket.

In sommige andere steden bestaan ​​BBB’s nog steeds.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): toegang tot de daklozen- en crisisopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van daklozen binnen de gemeentegrens. In de meeste gemeenten weigert de daklozenopvang mensen zonder verblijfsvergunning. In sommige gemeenten is de daklozenopvang ook opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning.

Organisaties Noodopvang