Rights category Familierecht

Ik heb een kindje gekregen, kan ik dat registreren?

Elk kind wat in Nederland geboren wordt, moet binnen drie dagen bij de gemeente waar het werd geboren geregistreerd worden, dat heet ‘geboorte-aangifte’. De aangifte moet gebeuren door iemand die bij de geboorte aanwezig was, en die legaal in Nederland verblijft. Ook de vroedvrouw kan het kind aangeven.

De moeder moet wel haar identiteit aantonen. Op basis daarvan maakt de gemeente een geboorteakte. Als de moeder geen identiteitsdocument heeft, moet de gemeente de stukken doorsturen naar de kantonrechter, zodat die kan zorgen voor een geboorteakte.

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat elk kind wat in Nederland is geboren, een geboorteakte krijgt. Dit geldt ook voor ouders zonder verblijfsvergunning.

Staat de vader ook op de geboorteakte?

Op de geboorteakte staat de moeder, en ook de vader als die het kind heeft erkend. Als de ouders getrouwd zijn, heeft de vader automatisch het kind erkend.

Als de ouders niet getrouwd zijn, kan de vader het kind erkennen. Door erkenning wordt de vader verantwoordelijk voor het kind, bijvoorbeeld financieel. Voor erkenning door de vader moeten beide ouders een paspoort, gelegaliseerde geboorteakte en akte van huwelijk of ongehuwd-zijn meenemen. Erkenning gebeurt bij de gemeente. Het kan al tijdens de zwangerschap, maar ook daarna.

Erkenning is niet hetzelfde als gezag. De ouder die gezag heeft, kan namens het kind beslissingen nemen. Gezag moet na de erkenning apart aangevraagd worden bij de griffie van het kantongerecht.

Organisaties Registratie van de Geboorte