Rights category Opvoeding en onderwijs

Mag mijn kind naar school?

Kinderen van 5 tot 18 jaar moeten naar school totdat ze een startkwalificatie (havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald. Oók als je kind geen verblijfsvergunning heeft, is het verplicht om naar school te gaan. Je kunt je kind  aanmelden bij elke school. Openbare scholen mogen niet weigeren, bijzondere scholen (bijvoorbeeld christelijke of islamitische scholen) wel.

De school vraagt een BSN-nummer, hoe kom ik daaraan?

Kinderen die niet legaal in Nederland zijn geweest, hebben geen BSN-nummer. Zij moeten toch naar school. De school kan een speciaal onderwijsnummer aanvragen bij de DUO – IBgroep (zie adres hieronder).

Moet ik het schoolgeld betalen?

Het onderwijs van de school is gratis. De school kan wel schoolgeld vragen voor extra kosten, zoals bijvoorbeeld een kerstdiner of een schoolreisje. Als u dit geld niet kunt betalen, kunt u overleggen met de school. In sommige steden geeft Stichting Leergeld hulp bij het betalen van het schoolgeld.

In sommige gevallen kunnen kosten voor hoger onderwijs worden vergoed. Dit is het geval voor mbo-studenten in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar die zich in een semi-reguliere situatie in Nederland bevinden, bijvoorbeeld die een aanvraag voor een verblijfsvergunning in behandeling hebben. De buiteninvorderingstelling kan aangevraagd worden bij DUO.

Hebt u asiel aangevraagd in Nederland en wilt u studeren (MBO-3- of -4-, HBO- of universitair niveau)? U kunt dan een beroep doen op de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF voor hulp en financiële ondersteuning. De voorwaarden voor assistentie en het registratieformulier voor deze hulp zijn te vinden op de website www.uaf.nl

Kan mijn kind ook stage lopen?

Stages die een onderdeel van het onderwijs vormen, zijn toegankelijk voor ongedocumenteerde leerlingen, mits zij de opleiding begonnen voordat ze 18 waren. Bijvoorbeeld in het MBO of het praktijkonderwijs . Kinderen in een asielprocedure mogen altijd stage lopen. Stages in het HBO zijn formeel niet toegestaan. De meeste scholen zullen een alternatief zoeken als dat nodig is.

Mijn kind is 18 geworden, wat nu?

Volgens de wet mag het kind de school afmaken waarop hij zit als hij 18 jaar wordt. Als je verhuist, mag het kind ook naar een andere school met dezelfde opleiding.

Kinderen zonder verblijfsvergunning mogen wel geweigerd worden als ze na 18 jaar nog een nieuwe school willen beginnen. Als ze ‘rechtmatig verblijf’ hebben, bijvoorbeeld in een toelatingsprocedure voor een verblijfsvergunning, mogen ze niet worden geweigerd. De school waarop ze aangenomen zijn mogen ze ook afmaken, ook als ze tussendoor hun rechtmatig verblijf verliezen.

Organisaties School

Found 9 listings