Voor wie terugkeer naar land van herkomst overweegt…

Vreemdelingen die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikken, lopen het risico op vreemdelingenbewaring en uitzetting. Na een negatieve beschikking bestaat normaal vier weken de tijd om vrijwillig Nederland (en Europa) te verlaten. Wie dat niet doet loopt het risico van vreemdelingendetentie en een ‘licht’ inreisverbod van twee jaar, en mogelijk uitzetting naar land van herkomst. Wie niet vrijwillig vertrekt en, ondanks een inreisverbod alsnog in Nederland wordt aangetroffen, kan een boete opgelegd krijgen tot een bedrag van € 3.900 of gevangenisstraf.

Wie kiest voor vrijwillig vertrek kan onder andere contact zoeken met de onderstaande organisaties:

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Het IOM is een internationale organisatie die sinds 1951 begeleiding biedt aan migranten. In Nederland verleent het IOM ondersteuning bij vrijwillige terugkeer in de vorm van een vliegticket en wat zakgeld (€ 200). Voor ex-asielzoekers geldt een hogere vertrekbijdrage, ook voor mensen met een medische problematiek en voor slachtoffers van mensenhandel.
Kijk voor meer informatie op de website van IOM

Bridge to Better

Bridge to Better biedt aan mensen zonder verblijfsvergunning een op de persoon toegespitst begeleidingstraject met training, hulp bij het schrijven van een businessplan en een financiële bijdrage. Meer informatie is te vinden op www.bridgetobetter.org

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland richt zich met name op het begeleiden van uitgeprocedeerde asielzoekers bij zelfstandige terugkeer. In het project: ‘Met opgeheven Hoofd 2‘ biedt VWN: begeleiding op maat in land van terugkeer naar bijvoorbeeld werk, een eigen onderneming, een opleiding, medische zorg en/of huisvesting.

Een overzicht van alle dienstverleners en het (actuele) aanbod is te vinden op: www.infoterugkeer.nl