Rights category Opvoeding en onderwijs

Kan ik als volwassene naar het hoger onderwijs?

Toegang tot hoger onderwijs is mogelijk als je rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld tijdens een procedure. Als je de opleiding mag starten, mag je hem ook afmaken, ook al verlies je je verblijfsrecht. Zonder een verblijfsvergunning kun je alleen stage lopen op MBO-scholen of in een praktijkopleiding.

Instellingen voor Hoger Onderwijs kunnen ook studenten zonder verblijfsvergunning toelaten. Ze krijgen voor deze studenten geen vergoeding van de landelijke overheid.

Hoe zit het met de kosten van het hoger onderwijs?

Het lesgeld voor het Hoger Onderwijs kan soms kwijtgescholden worden. Dat geldt voor studenten tussen de 18 en 30 jaar die nog rechtmatig in Nederland zijn, dus bijvoorbeeld in een toelatingsprocedure voor een vergunning. Je kunt het formulier voor buiteninvorderingstelling downloaden van de site van de DUO-IBgroep (http://www.ib-groep.nl/particulieren/lesgeld/buiteninvordering_van_het_lesgeld.asp).

Als je in Nederland asiel aangevraagd hebt en wilt studeren (op  mbo3 of 4, hbo of universitair niveau) kun je de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF om begeleiding en financiële steun vragen. Je moet wel ingeschreven kunnen worden aan een onderwijsinstelling. De voorwaarden voor steun en een aanmeldingsformulier kun je vinden op www.uaf.nl

Kan ik zelf Nederlandse les krijgen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Er zijn veel mogelijkheden voor Nederlandse les. De Inburgeringscursussen van het ROC zijn niet toegankelijk voor mensen zonder verblijfsvergunning. Maar de taalcursussen van de volksuniversiteit wel, en ook de taalcursussen die in buurthuizen gegeven worden. Ook organisaties die hulp geven aan mensen zonder verblijfsvergunnig hebben vaak eigen taalcursussen.

Organisaties Volwassenenonderwijs

Found 17 listings