Rights category Opvang en onderdak

WMO: vrouwenopvang

De vrouwenopvang moet vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk of seksueel geweld helpen. Ook vrouwen zonder verblijfsvergunning. In 2020 is de WMO gewijzigd en krijgt de vrouwenopvang de opvangkosten vergoed van ongedocumenteerde vrouwen die een verblijfsvergunning aanvragen als slachtoffer van huiselijk of eergerelateerd geweld, of als slachtoffer van mensenhandel. Dat moet hen helpen om deze groep beter op te vangen en te begeleiden.

Opvang voor vrouwen zonder verblijfsvergunning

Vrouwen zonder verblijfsvergunning die geen slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen soms opgevangen worden bij lokale opvanghuizen voor ongedocumenteerden.

Organisaties Vrouwenopvang