Rights category Gezondheidszorg

Ik ben zwanger, wat moet ik doen?

De verloskundige begeleidt zwangere vrouwen vanaf drie maanden zwangerschap. Je kunt een afspraak maken bij elke verloskundige. De verloskundige controleert of de zwangerschap goed verloopt en of moeder en kind gezond zijn. Als je de verloskundige niet kunt betalen, kan die de kosten bij Het CAK declareren.

Bevalling gebeurt in principe thuis. Als je graag in het ziekenhuis wil bevallen, moet je dat meestal zelf betalen. Alleen als de verloskundige aangeeft dat er medische redenen zijn waarom de bevalling niet thuis kan plaatsvinden, kan het ziekenhuis de kosten bij Het CAK declareren. In dat geval kan elk ziekenhuis de kosten declareren.

Kraamzorg helpt de moeder in de eerste dagen na de bevalling. Als je de kraamzorg niet kunt betalen, kan dit ook door Het CAK vergoed worden. Vraag de verloskundige bij welk kraamzorgbureau je je het beste kunt aanmelden.

Het consultatiebureau geeft kinderen tot 4 jaar vaccinaties en controleert hun ontwikkeling. Vraag de verloskundige om hulp bij de aanmelding bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau heeft een geheimhoudingsplicht, en zal dus geen adresgegevens aan andere instanties doorgeven.

Vaccinaties en controles van het consultatiebureau zijn gratis. Na aanmelding komt de eerste week een verpleegkundige van de GG&GD langs voor een hielprik. De vaccinaties na 4jr worden door de GG&GD geregeld.

Abortus is bij ongewenste zwangerschap mogelijk tot een zwangerschap van 12 weken. Overleg eerst met de huisarts. Kosten voor de abortus worden niet vergoed, de kosten zijn ongeveer € 480,-.

Denk na de geboorte ook aan het regelen van een geboorteakte voor je kind en eventueel de erkenning door de vader. Kijk daarvoor bij de paragraaf opvoeding.

Organisaties Zwangerschap

Found 5 listings