In principe hebben mensen zonder verblijfsvergunning het recht om woonruimte te huren in Nederland. Maar ze kunnen geen huis huren waarvoor een huisvestingsvergunning verplicht is. Ze mogen ook geen sociale huurwoning huren. Veel ongedocumenteerde migranten kunnen zelf geen huur betalen. Ongedocumenteerde migranten zijn vaak uitgesloten van steun van reguliere organisaties, waaronder daklozenopvang. zij zijn afhankelijk van hulp van anderen, bijvoorbeeld vrienden en familie. Onder voorwaarden komen zij in aanmerking voor opvang van maatschappelijke organisaties, maar de capaciteit is beperkt.
Het recht op voedsel en onderdak staat in diverse Europese en Universele verdragen. Advocaten die op dit terrein gespecialiseerd zijn hebben succesvol gepleit voor steun voor kwetsbare migranten, zoals kinderen en zieken.

WordPress Pricing Table

Opvang en onderdak kaart

Hieronder staan de locaties van organisaties in Nederland. Door met je muis over de organisaties te bewegen kun je informatie over organisatie vinden als ook de contactgegevens.

Found 44 listings