Toegangelijkheid

Beoordeling van rechten

Toegang tot het recht is gelijk aan die van een burger.
Sign-ExclamationPoint02-Orange Toegang tot het recht is gedeeltelijk beschikbaar.
pi5bpr4eT Geen toegang tot het recht.

Een eenvoudig beoordelingssysteem is ontwikkeld om de toegang tot rechten in Nederland aan te geven op drie niveaus. De beoordeling vergelijkt de toegang en rechten van een burger in Nederland met die van ongeducumenteerden. Een recht kan bijvoorbeeld bestaan maar als het moeilijk is om toegang tot dit recht te krijgen wordt dit als gedeeltelijk beoordeeld. We gebruiken de volgende indeling.